Sign in

Komunumo de kunikloj loĝas en valo. Ĝi estas tre trankvila. Ne multaj aferoj okazas. Neniam okazas problemo. Neniam okazas danĝero. Kaj la infanaj kunikloj ĉi tie tre enuas.

Unu el la kunikloj de la komunumo estas komercisto. De tempo al tempo, ri vojaĝas al foraj landoj por interŝanĝi maloftajn varojn. Kaj kiam ri revenas, la infanoj ĉiam amasiĝas ĉirkaŭ ri. Kaj tiam, la komercisto rakontas siajn aventurojn al ili.

La komercisto rakontas pri mirindaj lokoj. Kie troviĝas malfacilaj defioj kaj kiel ri kuraĝis kaj sukcesis. Kie ri batalis kontraŭ monstroj rapidaj kiel leopardoj kaj fortaj kiel ursoj. Kompreneble, la rakontoj…


La akvonivelo estas pli kaj pli alta, kaj ĝi ne ĉesas altiĝi. Baldaŭ, ĉiuj partoj de la tero estos kovrita de akvo. Baldaŭ, birdoj ne plu havos lokon por surteriĝi. Por eviti la morton de ĉiuj birdoj, fama birdo organizas grandan kunsidon.

La fama birdo salutas ĉiujn birdojn, kiuj partoprenas la kunsidon.
“Bonvenon. Ni estas ĉi tie por trovi estonton al la birdaro.”
“Ni travivis katastrofojn.”
“Ni travivis la meteoriton.”
“Ni travivis la homaron.”
“Ni travivos la finon de tero.”

La fama birdo demandas:
“Ĉiu iu el vi havas ideon por helpi nin travivi?” …


https://en.wikipedia.org/wiki/Remora#/media/File:Remora_Belize_Reef.jpg

Remoro naĝas en la maro. La fiŝo serĉas marajn bestojn.

Iam, ri vidas ŝarkon. Ri alproksimiĝas al la ŝarko.

Ŝarko: “Kion vi volas?”
Remoro: “Mi volas akompani vin.”
Ŝarko: “Kiel tio utilus al mi?”
Remoro: “Mi povas purigi vian haŭton.”
Ŝarko: “Ĉu vi diras ke mi estas malbela?”
Remoro: “Ne!” Ŝarko: “Foriru.”

La remoro estas malfeliĉa kaj foriras. Iam, ri vidas balenon. Ri alproksimiĝas al la baleno.

Baleno: “Kion vi volas?”
Remoro: “Mi volas akompani vin.”
Baleno: “Kiel tio utilus al mi?”
Remoro: “Vi estos malpli sola.”
Baleno: “Mi ne estas sola. Fakte, pluraj remoroj jam sekvas min.”
Remoro: “Ĉu mi povas tamen akompani vin.”
Baleno…


  • Oni diris al mi ke la “antaŭverboj” estos ŝanĝitaj. Do mi decidis ne uzi miajn Anki-kartojn pri ili.
  • Mi povis fini la lecionojn 8 kaj 9 de la oficiala kurso. La kurso 8 ĉefe estas pri interjekcioj. La kurso 9 ĉefe estas pri la speciala vorto “pi”.

Mi legis antaŭ iom da tempo ke nun ekzistas eta vorto por diri la malon, simile al kiel “mal-” faras en Esperanto. Eble la vortoj estu reelektitaj por pli ofte uzi tiun vorton. Tio permesus devi memori malpli da vortoj. Mi pensas ke homoj ĉefe volas lerni toki pona kaj toki ma ĉar…


Salamandroj estas tre religiemaj. Ilia religio konsistas el multaj ritoj. Unu el la ritoj estas la adoltiĝa rito. Kiam salamandro atingas specifan aĝon, ri devas trinki specialan brunan likvon. Tiam, la salamandro perdas siajn brankojn, kaj ria formo tute ŝanĝiĝas. Tiam, la salamandro ne plu povas vivi en akvo, sed ri povas vivi sur tero.

Antaŭe, neniu publike plendis pri la tradicio. Sed kun la paso de tempo, pli kaj pli da salamandroj esprimis sin kontraŭ ĝi. “La lago estas varma kaj komforta.” “Mi jam ŝatas kiel mi aspektas.” “Oni ne ŝanĝu min.” La salamandroj kiuj rifuzas trinki la adoltigan…


Sekvo de toki ma: horo 2: prepozicioj kaj demandoj

Ŝanĝo pri demandoj

Laŭ respondo al mia lasta artikolo, la maniero “verbo ala verbo” por fari demandon ne plu ekzistos. Mi ŝatas tion, ĉar mi pensas ke forigi ĝin faciligas la lingvon.

Kutime mi timas ŝanĝojn, ĉar mi bezonus relerni aferojn. Sed foje ŝanĝoj faras ke mi devas lerni malpli, aŭ ili faras ke mi povos memori aferojn pli bone. Mi bonvenigas ĉiujn ŝanĝojn kiuj celas igi la lingvon pli facila averaĝe.

Ŝanĝo de Anki-strategio

Mi faris kartaron toki ma -> angla, en kiu mi aldonis ĉiujn frazojn de la kurso ĝis nun. Ĉimatene, mi bezonis 24…


Sekva epizodo de la toki-ma-aventuro.

(La artikolo pri toki ma kaj la unua horo troviĝas ĉi tie.)

Kion mi faris hodiaŭ

  • Dum la dek unuaj minutoj de la horo, mi relegis miajn kartojn de Anki. Tiuj kartoj enhavas frazojn en toki ma, kun tradukoj en la Angla (toki ma -> Angla). Mi scias ke tiu ekzerco estas tre bona por rapide “flue” legi lingvon.
  • Mi havis tempon por fini du ĉapitrojn de la oficiala kurso: la ĉapitron pri prepozicioj kaj la ĉapitron pri demandoj.

Kiujn aferojn mi lernis

Prepozicioj

toki ma havas tre malmulte da prepozicioj. En la ĉapitro, nur 7 estas prezentataj. …


Sekvu mian progreson en la lernado de planlingvo kun malmultaj vortoj, kiu celas esti bona por internacia ĉiutaga komunikado

La flago de toki ma, rezulto de voĉdonado kun la komenca komunumo: https://www.reddit.com/r/tokima/comments/kto2mj/senli_pi_anu_lipu_winner_of_the_flag_contest/

Kio estas toki ma?

toki ma estas konstruita lingvo kun ĉirkaŭ 250 vortoj aŭ malpli. Pro la malmulto de vortoj (serio de literoj inter du spacetoj), ĝi similas al toki pona, kiu havas ĉirkaŭ 150 vortojn. Kontraŭe al toki pona kiu celas simpligi komunikadon, toki ma celas esti taŭga por ĉiutaga internacia komunikado. Tiurilate, toki ma povas esti konsiderata kiel helplingvo, en la subfamilio de mondlingvo pro tio ke vortoj venas de diversaj lingvofamilioj.

toki ma aperis en 2020. Ĝis nun, ĉiuj informoj (kiujn mi trovis) pri ĝi estas en la Angla. La informoj pri la lingvo estas centrigataj en la oficiala retejo. Diskutoj…


Globasa havas interesan solvon por igi rilatajn subfrazojn pli facilaj kaj malpli eŭropcentrismaj.

Rilataj subfrazoj en Esperanto

Ili normale komenciĝas per rilata korelativo (kiu, kio, kiel ktp.):

  • Mi volas katon, kiu ŝatas min
  • Mi volas katon, kiun mi ŝatas

“kiu” kaj “kiun” rilatas al “katon”.

Notu ke la vortordo en “kiu ŝatas min” estas “Subjekto Verbo Objekto (SVO)” kaj la vortordo en “kiun mi ŝatas” estas “Objekto Subjekto Verbo (OSV)”. La normala vortordo en subfrazoj ne ĉiam estas la sama.

Tio okazas, ĉar en Esperanto (kiel la plimulto de eŭropaj lingvoj), oni komencas subfrazon per rilata vorto (kiu, kio, ktp), sen zorgi ĉu ĝi estas uzata kiel subjekto aŭ objekto.

Teorie, oni povus ĉiam uzi la vortordon…


Oazo estas la nomo de maljuna birdo. Oazo pensas, ke kiam ri estis juna, ĉio estis perfekta. “Bestoj estis pli respektemaj.” “Bestoj entute havis pli bonajn gustojn.” Laŭ ri, la mondo estis bona, sed nun, la mondo estas aĉa. Fakte, Oazo ne estas tre maljuna, sed riaj opinioj certe estas.

Oazo havas du infanojn. Ili estas normalaj birdaj infanoj kun normalaj infanaj gustoj. Iutage, ili petas al sia parento permeson por iri al koncerto.

Infanoj: “Ĉu ni rajtas iri al la koncerto de Ĝonimo?”

Oazo: “Kiu estas tiu ĝoĝo?”

Infanoj: “Estas fama repisto!”

Oazo: “Vi ne rajtas.”

Infanoj: “Kial???”

Oazo…

Vanege

Esperanto, Esperantaĵoj, Planlingvoj, Hazardaĵoj, Opinioj | @VanegeEsperanto | @vanege@mastodon.social

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store